Vocabulari

Vocabulari de classe

Dossier de vocabulari fonamental. Estudiar! 

Vocabulari bàsic:

Vocabulari habitatges

Vocabulari d’aliments

Vocabulari del mercat/supermercat variat

Vocabulari de la casa

Descripció de persones

Traduccions castella-català 1

Teoria i exercicis B1

verbs de present regulars i irregulars

El cos

Vestits

vocabulari verbs, fruites i verdures (per completar a classe)

Verdures i hotalisses

La classe

Escola i institut

La casa

La casa 2

Les botigues


El menjar

Animals

Vocabulari variat

Els vehicles

Els oficis

Accentuació, diftongs i hiats

Teoria 1

Teoria 2

Exercici: agudes, planes o esdrúixoles

Exerici 1 – Solucions

Exercici 2

Dictat d’accentuació