Exàmens

Enllaços Govern Balear:

Bàsic 3 [Estructura de la prova] [Prova] [Models de correcció] [Models d’àudio]

Prova model B3
Audio B3
model_correcci_B3

Elemental 3 [Estructura de la prova] [Prova] [Model de correcció] [Models d’àudio]

Prova model E3
Audio E3
model_correcci_E3

Model d’examen
Podeu consultar quatre models d’examen en format PDF: Model 1, Model 2, Model 3, Model 4
Prova de comprensió oral en format mp3: Model 1, Model 2, Model 3, Model 4

Audicions 4.0 Drive: Model 1Model 2 Model 3Model 4

4.  Exàmens català A1, A2, B1, B2, C1, C2 y LA

5. CPNL.cat

6. Llull.cat

7. Gencat

Biblioteca de recursos per aprendre català online