Aprendre Català Online

 • Speakc@t
  – Curs de català de supervivència elaborat per les universitats catalanes i pensat per a estudiants d’intercanvi.
  – Curso de catalan de supervivencia elaborado por las universidades catalanas y pensado para estudiantes de intercambio.
  – Survival catalan course made by catalan universities and aimed at exchange students.
 • Vocabulari bàsic en imatges
  – Vocabulari bàsic en imatges que sŽadreça a les persones que acaben dŽarribar a Catalunya i no coneixen la llengua catalana.
  – Vocabulario básico en imágenes que se dirige a las personas recien llegadas a Cataluña y que no conocen la lengua catalana.
  – Basic vocabulary in images aimed for recenly arrived to Catalonia which have not got competencies in catalan language.
 • Viure a Catalunya. Comencem a parlar
  – Aquesta publicació és un recull de converses senzilles sobre temes quotidians adreçat a persones que acaben d’arribar a Catalunya i no coneixen la llengua catalana.
  – Esta publicación es un compendio de conversaciones sencillas sobre temas cotidianos dirigido a personas recien llegadas a – Cataluña y sin conocimientos previos de la lengua catalana.
  – This publication is a compendium of simple conversations on daily subjects directed to people arrived to Catalonia and without previous knowledge of the Catalan language.
 • Català per a viatgers
  – Guia bàsica de vocabulari en català.
  – Guia básica de vocabulario en catalán.
  – Basic guide of vocabulary in Catalan
 • Llenguatge bàsic per a viatgers
  – Pàgina amb llenguatge bàsic en diferents llengües.
  – Página web con lenguaje básico en diferentes lenguas.
  – Web page with basic language in diverse languages.
 • Vincles
  – L’objectiu de Vincles és donar les eines d’aprenentatge suficients perquè l’alumnat de procedències culturals i geogràfiques diverses, que s’incorpora tardanament al sistema educatiu de Catalunya, adquireixi la competència bàsica en llengua catalana.
  – Página con contenidos para los alumnos que se incorporan al sistema educativo catalán sin conocimientos suficientes de lengua.
  – Educational web page for foreing students without sufficient catalan expertise.
 • Fitxer de dubtes
  – Web de fitxes per resoldre dubtes de català.
  – Web con fichas para resolver dudas sobre la lengua catalana.
  – Web page with resources to solve common doubts in catalan.
 • Gramàtica catalana
  – Resum teòric dels aspectes bàsics de la gramàtica catalana.
  – Resumen teórico de gramática catalana.
  – Catalan grammar theory.
 • Intercat
  – Interc@t és un conjunt de recursos electrònics per aprendre llengua i cultura catalana, principalment pensat per a estudiants de mobilitat que visiten les universitats catalanes.
  – Interc@t es un conjunto de recursos electrónicos para aprender lengua y cultura catalana, especialmente pensado para estudiantes de movilidad que visitan las universidades catalanas.
  – Interc@t is a set of electronic resources for learning the Catalan language and culture, aimed mainly at mobility students who visit Catalan universities.