Tema 6

Classes i exercicis de pronoms

Exercicis pronoms febles (nou) B2

Conversa

  1. Exercici de conversa amb parelles:
    Drogues
    Activitats extraescolars
  2. Conversa parelles
  3. Descriu les imatges

Dictats B1: 

  • 1, 2, 3

PACO

 ACTIVITAT 7

Aquesta activitat treballa els diferents pronoms que poden substituir el complement directe.


 ACTIVITAT 8

Cal substituir els complements directes d’algunes oracions pel pronom corresponent.


 ACTIVITAT 9

En aquesta activitat es practiquen els pronoms de complement indirecte.


 ACTIVITAT 10

Aquesta activitat proposa practicar la distinció entre els pronoms elho i lo. En alguns casos aquests pronoms de complement directe (el determinat masculí singular i el neutre) es confonen.


 ACTIVITAT 11

Cal substituir els complements circumstancials de lloc i complements de règim i locatius d’algunes frases pels pronoms en o hi.


 ACTIVITAT 12

Activitat de pràctica dels pronoms que substitueixen els atributs o predicats nominals.


 ACTIVITAT 13

Activitat de pràctica global. Cal substituir diferents funcions sintàctiques amb el pronom corresponent.


 ACTIVITAT 14


 

MAI18 B2 Prova i solucionari

Dones lectores

Sèries policíaques

La llengua viva

Accentuació C1

Pronoms EN HI LO

Exercicis

Exercicis de pronoms Internet

 


Expressió oral B1:

Dictats: Continguts combinats generals