Tema 5

Accentuació, diftongs i hiats

Teoria 1

Teoria 2

Exercici: agudes, planes o esdrúixoles

Exerici 1 – Solucions

Exercici 2

Exercici 3 (online)

Dictat d’accentuació

Dictat: El campionat

Dictat final accentuació: Impuntuals

La Dièresi:

Teoria

Teoria 2

Exercicis online

Pràctica de la dièresi

Solucionari de la dièresi

Apostrofació

 ** Regles d´apostrofació

Exercicis articles: 105-106-107-108-110-111

Subjuntiu: present i imperfet

Teoria i exercici 1

Teoria i exercicis 2

Teoria subjuntiu 0 

Teoria i exercicis present de subjuntiu

Teoria 2

Exercicis Subjuntiu

Pronoms febles

Teoria

Exercici

Solucions

Exercicis:

 ACTIVITAT 7

Aquesta activitat treballa els diferents pronoms que poden substituir el complement directe.


 ACTIVITAT 8

Cal substituir els complements directes d’algunes oracions pel pronom corresponent.


 ACTIVITAT 9

En aquesta activitat es practiquen els pronoms de complement indirecte.


 ACTIVITAT 10

Aquesta activitat proposa practicar la distinció entre els pronoms elho i lo. En alguns casos aquests pronoms de complement directe (el determinat masculí singular i el neutre) es confonen.


 ACTIVITAT 11

Cal substituir els complements circumstancials de lloc i complements de règim i locatius d’algunes frases pels pronoms en o hi.


 ACTIVITAT 12

Activitat de pràctica dels pronoms que substitueixen els atributs o predicats nominals.


 ACTIVITAT 13

Activitat de pràctica global. Cal substituir diferents funcions sintàctiques amb el pronom corresponent.


 ACTIVITAT 14

Participis i gerundis irregulars

Preguntar participis i gerundis irregulars

Lletres s, ss, c, ç, z:

Fotocòpia: https://www.auladecatala.com/lletres-s-ss-c-c-z/

Resum: https://www.auladecatala.com/wp-content/uploads/2012/05/441-s-sorda-sonora.pdf

Activitats:

  1. https://aplicacions.llengua.gencat.cat/itineraris-aprenentatge/suficiencia/scl/scl5/scl53/scl53_01_06.htm
  2. http://enxaneta.info/activitats/s-ss/13/0

Dictats:

https://llengua.gencat.cat/ca/serveis/aprendre_catala/recursos-per-al-professorat/dictats-en-linia/b1/s-ss-c-c-z/

Connectors textuals: https://www.auladecatala.com/connectors-textuals/

Web interessant de gramàtica

Vocabulari habitatges

Vocabulari d’aliments

Vocabulari de la casa