Tema 4

Teoria subjuntiu 0 

Teoria i exercicis present de subjuntiu

Teoria 2

Exercicis Subjuntiu

Conjugació – Pretèrit Imperfecte

Usos:

  • Descriure accions del passat – Quan era petit jugava molt, estudiava poc
  • Vaig anar a una festa a Santa Eulàlia i feia molt fred.
  • Vaig estudiar anglès perquè em feia falta per treballar.
  • Em vaig apuntar a classes de català perquè necessitava el títol per la feina
  • Abans jugava a tenis però ara no puc perquè treballo.

AR: ava, aves, ava, àvem, àveu, aven

Cantar:   cantava, cantaves, cantava, cantàvem, cantàveu, cantaven

Treballar: 
treballava, treballaves, treballava, treballàvem, treballàveu, treballaven

ER/RE-IR:         ia, ies, ia, íem,íeu,ien

Fer: feia, feies, feia, fèiem, fèieu, feien

Perdreperdia, perdies, perdia, perdíem, perdíeu, perdien

Viure:   vivia, vivies, vivia, vivíem, vivíeu, vivien

Veure:    veia, veies, veia, vèiem, vèieu, veien

Beure:  bevia, bevies, bevia, bevíem, bevíeu, bevien

Escriure: escrivia, escrivies, escrivia, escrivíem, escrivíeu, escrivien

Ser: era, eres, era, érem, éreu, eren

Caure: queia, queies, queia, quèiem, quèieu, queien

Conjugació Imperfecte A2

exercicis imperfect indicatiu

Traduccions imperfect:  (ejercicios – verbos – pretérito imperfecto)


Teoria EN HI LI HO

Pronoms EN HI LO

Exercicis

Solucions

 ACTIVITAT 7

Aquesta activitat treballa els diferents pronoms que poden substituir el complement directe.


 ACTIVITAT 8

Cal substituir els complements directes d’algunes oracions pel pronom corresponent.


 ACTIVITAT 9

En aquesta activitat es practiquen els pronoms de complement indirecte.


 ACTIVITAT 10

Aquesta activitat proposa practicar la distinció entre els pronoms elho i lo. En alguns casos aquests pronoms de complement directe (el determinat masculí singular i el neutre) es confonen.


 ACTIVITAT 11

Cal substituir els complements circumstancials de lloc i complements de règim i locatius d’algunes frases pels pronoms en o hi.


 ACTIVITAT 12

Activitat de pràctica dels pronoms que substitueixen els atributs o predicats nominals.


 ACTIVITAT 13

Activitat de pràctica global. Cal substituir diferents funcions sintàctiques amb el pronom corresponent.


 ACTIVITAT 14


Teoria ser-estar

Teoría 1

Teoría 2

SER-ESTAR-HI HA 

Exercicis ser estar


Tradueix les següents frases utilitzant els verbs necessaris


  1. Conectors
  2. res-cap-gens-ningu

Accentuació, diftongs i hiats

Teoria 1

Teoria 2

Exercici: agudes, planes o esdrúixoles

Exerici 1 – Solucions

Exercici 2

Dictat d’accentuació