Tema 1

Classe 5: 

Traducció castella catala 7

Traducció castella catala 5

Dictat d’accentuació: Impuntuals

Pronoms EN HI LO

Exercicis

Exercicis de pronoms Internet

Classe 4:

VERBS.CAT (PACO)

La muntanya de Randa (castellà-català)

Classe 3:

Examen – maig 2016-B1

Pronoms EN HI LO

Exercicis

Exercicis de pronoms Internet

Classe 2:

MAI17 Prova i solucionari B1

Ús del “tenir que” en català

Traduccions castella-català – Esmorzar de la Laura

Accentuació, diftongs i hiats

Teoria de accentuació A2 i B1

Teoria 1

Teoria 2

Exercici: agudes, planes o esdrúixoles

Exerici 1 – Solucions

Exercici 2


 ACTIVITAT 7

Aquesta activitat treballa els diferents pronoms que poden substituir el complement directe.


 ACTIVITAT 8

Cal substituir els complements directes d’algunes oracions pel pronom corresponent.


 ACTIVITAT 9

En aquesta activitat es practiquen els pronoms de complement indirecte.


 ACTIVITAT 10

Aquesta activitat proposa practicar la distinció entre els pronoms elho i lo. En alguns casos aquests pronoms de complement directe (el determinat masculí singular i el neutre) es confonen.


 ACTIVITAT 11

Cal substituir els complements circumstancials de lloc i complements de règim i locatius d’algunes frases pels pronoms en o hi.


 ACTIVITAT 12

Activitat de pràctica dels pronoms que substitueixen els atributs o predicats nominals.


 ACTIVITAT 13

Activitat de pràctica global. Cal substituir diferents funcions sintàctiques amb el pronom corresponent.


 ACTIVITAT 14


GEN18 Prova

les contraccions – teoria i exercicis

per i per a

Exercicis: per i per a

Redacció vacances: descriu una situació personal teva del passat. 130-150 paraules

Traduir text: el desayuno de Laura

Dictat: Buscar habitatge

Dictat: “El campionat”

Traducció castella català 2

Conjugació – Pretèrit Imperfect

Usos:

  • Descriure accions del passat – Quan era petit jugava molt, estudiava poc
  • Vaig anar a una festa a Santa Eulàlia i feia molt fred.
  • Vaig estudiar anglès perquè em feia falta per treballar.
  • Em vaig apuntar a classes de català perquè necessitava el títol per la feina
  • Abans jugava a tenis però ara no puc perquè treballo.

AR: ava, aves, ava, àvem, àveu, aven

Cantar:   cantava, cantaves, cantava, cantàvem, cantàveu, cantaven

Treballar: 
treballava, treballaves, treballava, treballàvem, treballàveu, treballaven

ER/RE-IR: ia, ies, ia, íem,íeu,ien

Fer: feia, feies, feia, fèiem, fèieu, feien

Perdreperdia, perdies, perdia, perdíem, perdíeu, perdien

Viure:   vivia, vivies, vivia, vivíem, vivíeu, vivien

Veure:    veia, veies, veia, vèiem, vèieu, veien

Beure:  bevia, bevies, bevia, bevíem, bevíeu, bevien

Escriure: escrivia, escrivies, escrivia, escrivíem, escrivíeu, escrivien

Ser: era, eres, era, érem, éreu, eren

Caure: queia, queies, queia, quèiem, quèieu, queien

Conjugació Imperfecte A2

exercicis imperfect indicatiu

Traduccions imperfect:  (ejercicios – verbos – pretérito imperfecto)

FOTOCÒPIA** Regles d´apostrofació

Exercicis articles: 105-106-107-108-110-111