Classe 4

Repàs de la classe anterior:

Fer frases amb aquests verbs:

ballar
témer
perdre
dormir
pentinar-se
agradar
servir
fregir
vestir-se
obrir
omplir
sortir

Conjuga els següents verbs:

construir, ser, perdre, pintar, afaitar-se, sortir, obrir