Classe 3

Escriu el nom de les lletres de l’alfabet – exercici

Escriu els pronoms personals

Escriu els pronoms reflexius

Escriu una paraula que porti: à – é – è – í – ú

Apostrofació les següents paraules:

ocell, oca, ungla, infermera, elefant, història, ovella, unitat, hospital, any, illa, intel·ligencia, ungla, hipòtesi, últim, humitat, Elena, Inmaculada, Isabel.

Tradueix:

el hombre, la casa, los coches, las mujeres

un ordenador, una mesa, unos hombres, unas casas

Conjuga els verbs cantar, ser i estar

____

Verbs regulars: cantar, témer, perdre, dormir

Verbs reflexius: dutxar-se, afaitar-se, dir-se