Classe 2

Salutacions i comiats

Salutacions:

hola, bon dia, bona tarda, bon vespre, bona nit,

com estàs?, com va?, com anem? què hi ha?

Continguts gramaticals:

L’ alfabet. El nom de les lletres en català més info

Exercici per practicar

Els dígrafs

Presentació dígrafs

Pràctica dels dígrafs

Solucionari dels dígrafs

Pronoms personals

Pronoms reflexius

Accents en català (oberts i tancats), a, e, i, o , u –

à  – germà
é – è  – cantaré  – novè

í – camí

ó – ò  – camió – però

ú – Perú

Verbs reflexius: pentinar-se, vestir-se, dutxar-se, afaitar-se (taula)

Apostrofació bàsica aprofitant el verbs afaitar-se

Exercici apostrofació

Verbs regulars: cantar, témer, dormir (taula)

Verbs pronominals: agradar, estimar (taula)

Apostrofació:

Els apostrofs: s’apostrofen les paraules que comencen amb vocal o h (regla general)
La Elena – L’Elena
El helicòpter – L’helipcòpter
El Antoni – L’Antoni
El David – en David
Na/la Maria – Na/Maria
La universitat
La Isabel

NO s’apostrofen les paraules femenines que comencen amb i – u àtones
L’ illa

explicar què es una síl·lava àtona i tònica

L´article definit:    el – la -els -les (casa – cotxe) (pluja de paraules)

L´article indefinit:    un, una, uns, unes

L´article personal:  el, l´, en, la, l´  el Pere, l´Esteve, en Jaume, la Rosa, l´Anna

Exercicis articles: 

Activitat 1

Verbs irregulars: ser i estar (taula)

Vocabulari bàsic:

Vocabulari habitatges

Vocabulari d’aliments

Vocabulari de la casa