Present Subjuntiu

TEORIA: Utilització i conjugació del PRESENT de SUBJUNTIU

EXERCICIS

 El subjuntiu sempre té un valor de cosa hipotètica, no segura, desitjable… i apareix sempre en oracions subordinades.

El present de subjuntiu l’utilitzarem en frases com: Cal que vinguis; És necessari que vinguis; Quan vinguis…*La conjugació en els verbs regulars:

escoltar       obrir      dividir

Jo                       escolt          obri        divideixiTu                      escoltis          obris      divideixis

Ell/ella/vostè       escolt           obr      divideixi

Nosaltres           escoltem        obrim    dividim

Vosaltres           escolteu         obriu     dividiu

Ells/elles/vostès  escoltin          obrin     divideixin

Com en el present d’indicatiu, la majoria dels verbs amb l’infinitiu acabat en –IRes conjuguen amb l’increment –EIX.

Exercici

1.Omple els espais buits amb la forma adequada del verb entre parèntesis:

La Creu Roja us ha demanat que (col•laborar) _________________.

El metge m’ha recomanat que (caminar) ______________ una estona cada dia.

La policia els ha avisat que no (passar) ________________ per aquella carretera.

La policia de trànsit els ha advertit que no (córrer) _______________.

Els bombers ens han aconsellat que no (pujar) _______________ amb l’ascensor.

L’advocat t’ha convençut que no (perdre) ________________ el temps amb discussions.

El mestre li ha suggerit que (llegir) _________________ la bibliografia.

L’electricista us ha dit que encara no (endollar) ______________ cap electrodomèstic.

*La conjugació en els verbs irregulars:

anar       fer       ser        veure       haver

Jo                         vagi         faci      sigui       vegi           hagi

Tu                        vagis        facis    siguis      vegis         hagis

Ell/ella/vostè         vagi         faci      sigui       vegi           hagi

Nosaltres            anem        fem      siguem   vegem       hàgim

Vosaltres            aneu         feu       sigueu    vegeu        hàgiu

Ells/elles/vostès   vagin        facin     siguin     vegin        hagin

Fixa’t en això:

Infinitiu              BEURE  DIR  ESTAR  PRENDRE  PODER  TENIR  TREURE  VENIR

Present Ind.           Bec     dic      esti       prenc           pu         tinc        trec         vinc

Present Subj.       Begui    digui   estigui       prengui       pugui      tingui        tregui      vingui

Exercici 1

1.Omple els espais buits amb la forma adequada del present de subjuntiu del verb que hi ha entre parèntesis:

(tenir) Tornaran quan ________________ temps.

(estar) Vindràs quan ________________ a punt.

(haver) Us banyareu quan _______________ esmorzat.

(venir) Sortiré quan _______________ la Teresa.

(anar) Comprarem préssecs quan ______________ al mercat.

(poder) M’asseuré quan _______________.

(prendre) Sortiràs quan ______________ mesures de seguretat.

(dir) L’escoltarem quan _______________ la veritat.

(ser) Esmorzaran quan _______________ les dotze.

(fer) Aprovaran quan _______________ bé l’examen.

2. EXERCICIS-VERBS-IRREGULARS PRESENT SUBJUNTIU

Pronoms EN-HI

Pronoms EN -HI (llibre)
en: pàgina 140
hi: pàgina 142

TEORIA:

Quan he d’utilitzar el pronom hi?

El pronom hi substitueix els complements circunstancials de lloc ( no introduïts per la preposició de), els de manera, de companyia, etc. El pronom hi sempre és invariable.

Vaig a casa. Hi vaig.
Camina lentament. Hi camina.
Sempre va amb els companys de l’institut. Sempre hi va
.

Recorda, també, que el pronom hi pot substituir altres complements, com ara els complements preposicionals regits introduïts per la preposició a, en, amb:

La nena juga a escacs. La nena hi juga.
Pensa en ell. Hi pensa.

 

o el complement predicatiu:

El nen va brut. El nen hi va.

Pots consultar elhttp://www.edu365.cat/eso/muds/catala/quadres/pronoms/index.htm” target=”_blank”>quadre general sobre la posició dels pronoms.

Quan he d’utilitzar el pronom en?

El pronom en substitueix un complement directe indeterminat i sempre fa referència a la tercera persona. Té la mateixa forma per al singular i per al plural.
Menjaré taronges. En menjaré.

Fixa’t, però, en les frases següents:
          Quantes taronges menjaràs? En menjaré quatre.
Has vist estels aquesta nit? N’he vistos molts aquesta nit.

Has de tenir present que si el complement directe és un substantiu precedit d’un numeral, d’un indefinit o d’un quantitatiu que el determina, el pronom en substitueix només el nom.

Recorda que la forma del pronom pot variar segons la posició que ocupa respecte del verb.

 EXEMPLES I EXERCICIS PRONOMS   EN   HI

Darreres classes del curs

Recordau que només ens queden dos dies de classe: dilluns 20 i dimecres 22. En principi, dilluns acabarem de comentar el model d’examen i ens centrarem en treballar la part oral (que és la que us interessa més).

La classe de dimecres, la dedicarem a resoldre dubtes i comentar un poc la manera d’afrontar l’examen.

Concert-presentació del nou disc de Ressonadors: Ressona2

Presentació oficial en concert del nou disc de Ressonadors, “Ressona2”, amb la presència dels col·laboradors: Celtas Cortos, Carlos Segarra, Gerard Quintana, Cris Juanico, David Palau, David Serra, Alfredo Marí, Miguel Ángel Silva, Iván Doménech, Marga Bufí, Carolina Guiral, Chris Martos, Rafa Peletey, Marc Riera, Sergi Tur (Rels), Fameliars, Joan A. Noguera (Señor Búho), Jordi Martínez i Victorí Planells + Artistes convidats del primer disc.

No et perdis aquesta nit històrica per a la música eivissenca, on podràs sentir en directe totes les cançons de l’últim disc, a més de “Jo tenc una enamorada”, “Anàrem a Sant Miquel”, “Flors de baladre” i alguna cançó més…

Ah! I a partir de les 20h, festa amb torrada, productes de la terra i beguda a preus populars.

ENTRADA GRATUÏTA


Carpeta d'acollida

La Carpeta d’acollida integra un conjunt de materials adreçats a facilitar el primer contacte de les persones nouvingudes a les Balears amb la llengua catalana. Així, a més d’un vocabulari bàsic (el Diccionari visual), una petita explicació del que és la llengua catalana (El català llengua d’Europa) i informació sobre el voluntariat lingüístic, la carpeta mateixa esdevé una eina per afavorir la integració, ja que s’hi recullen els principals centres que organitzen cursos i tallers de català arreu de les Illes Balears.

Aquesta Carpeta es distribueix mitjançant la col·laboració dels consells insulars de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera (a les oficines d’informació i atenció als estrangers), de l’Administració General de l’Estat a les Illes Balears (a les oficines i centres d’estrangeria de Mallorca, Menorca i Eivissa) i dels principals consolats i viceconsolats amb seu a l’arxipèlag.

JORNADES CULTURALS

ATENCIÓ!!! Recordau que la setmana que ve tendran lloc les Jornades Culturals del CEPA Sant Antoni. Això vol dir que els propers dies 15, 16, 17 i 18 de març NO HI HAURÀ CLASSES.

A més, recordau que heu de participar a totes les activitats que pugueu, sempre i quan la vostra feina us ho permeti.