RECURSOS PER INTERNET

Espai virtual d’aprenentatge que posa a l’abast materials didàctics per aprendre la llengua catalana:
http://www.parla.cat

Programa que inclou teoria i exercicis autocorrectius dissenyats per a l’autoaprenentatge:
http://pelc.illesbalears.cat/pelc

Cursos de català a Internet:
http://www.catalaonline.com

Recursos per aprendre català a través d’Internet:
http://www.uib.es/ca/infsobre/estudis/cursos/cursos_catala_internet.html