TEMA 2

Teoria i exercicis B1 (material complementari) Imprimible pdf

Vocabulari bàsic:

Vocabulari habitatges

Vocabulari d’aliments

Vocabulari de la casa

Verbs de present regulars i irregulars

Prova de nivell:

A2_gen2019_prova escrita (compresió lectora i expressió escrita)

Gramàtica:

Pronoms Personals

Pronoms reflexius

Verbs reflexius
Conjugar verbs reflexius: afaitar-se, pentinar-se

Verbs pronominals (singular i plural)

Apostrofació. Regla general i excepcions. Exemples

L´article definit:    el – la -els -les (casa – cotxe) (pluja de paraules)

L´article indefinit:    un, una, uns, unes

L´article personal:  el, l´, en, la, l´  el Pere, l´Esteve, en Jaume, la Rosa, l´Anna

 Verbs: ser i estar:
Sóc, ets, és, som, sou, són
Estic, estàs, està, estem, esteu, estan

Conjugació de verbs regulars de present: (AR, ER/RE, IR): cantar, témer, dormir, sentir

Verb irregular: dir-se

Interrogatius: qui, com, què, perquè, quan, on, d´on,
quin-quina-quins-quines
quant-quanta-quants-quantes

Tradueix:

Hola, quién eres ?. Soy Teresa.. ¿Y tú quién eres ?. Soy Santi.
¿Y usted, cómo se llama?. Me llamo Joan Martí.
Este coche me gusta porque es muy elegante.
¿Por qué no os gusta desayunar en aquel bar?.
Hola, ¿cuántos hijos tienes?. Tengo cinco.

Tradueix:

El lunes tengo que trabajar en la tienda de mi padre.
En verano soy una persona muy activa porque tengo tiempo libre.
Ana no recuerda cómo se llama el coche que le gusta a Marta.
Los animales tienen sus propios sentimientos y quieren mucho a sus amos.

Demostratius:

aquest, aquesta, aquests, aquestes
aquell, aquella, aquells, aquelles

Feina per fer a casa:
– practicar conjugacions verbals en aquesta pàgina: https://www.verbs.cat/es/practicar/tiempos.html

GEN18 Prova i solucionari

Traducció 1: l’esmorzar de la Laura (castellà-català)