Classe 2

1. Repàs:

1. Tradueix aquestes frases: (possessius i demostratius)

2. Tradueix al català els següents verbs:

Llegar, estudiar, escuchar, hacer, comer, hablar, comenzar, dar, leer, escribir, buscar, encontrar, coger, vivir, creer, poner, salir, decir, beber, conocer,  deber, almorzar, pedir, responder, gustar, llamarse, peinarse, vivir, tomar, aprender.

3. Fer preguntes amb els verbs ser- dir-se

-Agafeu un paper i escribiu el vostre nom

Quién eres ?
Quién sois?
Como te llamas?
Como se llama?
Quién son ellos?
Cómo nos llamamos?
Quién es?
Cómo se llaman?
Cómo me llamo?
Quién soy yo?
Quién somos nosotros?
Cómo me llamo?

4. Enllaç de gramàtica: LINK DE GRAMÀTICA

5. Verbs regulars:

AR:
ER:
IR:
Fotocòpia dels verbs e indicar quin són els verbs regulars:

 

13. Vocabulari: dies de la setmana, mesos de l´any, estacions de l´any