22-10-12

1. Exercicis: online Activitat determinants (GALI)
2. LLIBRE:  llegir: pàgina 130-131-132
3. EXERCICIS LLIBRE: 21,22,23
4. ELS INTERROGATIUS:
qui, com, quants quantes, d´on, quina, quines, què, de què
5. Exercicis llibre: 24,25,26

6. Els dies de la setmana

dilluns
dimarts
dimecres
dijous
divendres
dissabte
diumenge

7. Els mesos

gener
febrer
març
abril
maig
juny
juliol
agost
setembre
octubre
novembre
desembre

8. Gramàtica : Verbs regulars de la 1a conjugació 

Persona Singular Plural
1a jo parlo nosaltres parlem
2a tu parles vosaltres parleu
3a ell, ella parla ells, elles parlen

9. Exercicis VERBS AR:

 1. Nosaltres_____ (pensar)en tu sovint.
 2. Jo___ (cantar) òpera.
 3. Ella és andalusa i també_____(parlar) català perquè____ (estudiar) a Mallorca.
 4. La papallona____ (volar).
 5. Vosaltres _______ (necessitar) un cotxe?
 6. Vostès _______(agafar) l’avió avui.
 7. Tu____(treballar) quatre hores el dia.
 8. Antoni_____(cuinar) tots els divendres un arròs amb fesols i naps.
 9. Nosaltres sempre _(deixar) les sabates al menjador.
 10. Elles es_____(queixar) que tu __(arribar) sempre tard.
 11. Carolina i Vicenç_______ (dibuixar) un carrer d’Alacant.
 12. Maria______(pintar) les parets del passadís.
 13. Quan tu____ (tornar) el llibre de física _______(avisar)
 14. El nivell de la mar____ (augmentar) en aquesta platja tots els anys.
 15. Jo no _____(trobar) el paraigua enlloc.

  1. Tu____(treballar) quatre hores el dia.
  2. Antoni_____(cuinar) tots els divendres un arròs amb fesols i naps.
  3. Nosaltres sempre _(deixar) les sabates al menjador.
  4. Elles es_____(queixar) que tu __(arribar) sempre tard.
  5. Carolina i Vicenç_______ (dibuixar) un carrer d’Alacant.
  6. Maria______(pintar) les parets del passadís.
  7. Quan tu____ (tornar) el llibre de física _______(avisar)
  8. El nivell de la mar____ (augmentar) en aquesta platja tots els anys.
  9. Jo no _____(trobar) el paraigua enlloc

  10. EXERCICI ONLINE VERBS REGULARS

   11. Exercicis de repàs (numerals, possessius)

  11.1 Exemple: El dia 25 és dimecres. El dia vint-i-cinc és dimecres.

  1. La columna vertebral té 33 vèrtebres.
  2. Tinc 40 dies de vacances.
  3. 55 i 22 fan 77.
  4. L’avi de la Maria té 93 anys i l’àvia té 92 anys.
  5. Miro “els 39 graons”, una pel·lícula d’Alfred Hitchcock.
  6. 1 minut són 60 segons.
  7. França té 96 departaments i 22 regions a Europa.
  8. 2 dies són 48 hores i 3 dies són 72 hores.
  9. La ciutat de Barcelona té 41 regidors (legislatura 2003-2007).
  10. Es parla de febre quan la temperatura de les aixelles depassa els 37 graus.

  11.2Possessius

  1. ____________ oncle (de mi) i ____________ cosina (de tu) són germans.
  2. ____________ botiga (d’ella) és més gran que ____________ (de nosaltres).
  3. ____________ núvia (de mi) no té ____________ llibres (de tu) d’història.
  4. Quin és ____________ objectiu (de vosaltres) vital? ____________ objectiu (de nosaltres) vital és ser completament independents.
  5. ____________ fills (d’ells) parlen català, castellà i anglès.
  6. ____________ casa (de nosaltres) és a tocar ____________ (la de volsaltres).
  7. ____________ professor (de mi) de portugués és brasiler.
  8. ____________ cambra (d’ells) té un llit molt gran
  9. ____________ germà (de mi) i ____________ (de tu) tenen la mateixa edat.
  10. ____________ cap (de vosaltres) és l’home de ____________ germana (de mi).
  11. 11.3 Conjuga el verb tenir ; tinc, tens, té, tenim, teniu, tenim
   Exemple (ejemplo): (Jo) tinc una casa.

   1. Maria ______ un cosí de Finlàndia.
   2. (Tu) ________ febre? No ho sé.
   3. (Nosaltres) no ________ ni forquilla ni ganivet.
   4. L’Albert i La Carolina (tenir) ________ molta set.
   5. (Jo) no ________ ganes de parlar amb tu.
   6. (Vosaltres) ________ dos germans més? Sí, ________ dos germans més
   7. (Ella) ________ una fruiteria al carrer d’Ausiàs March.
   8. Quants fills ________ vostè? ________ dos fills i dues filles.
   9. (Ella) ________ el que tu no ________.
   10. La gossa que ________ l’Andreu i la Marta no és tan gran com la gossa que ________ nosaltres.